Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín

+420 731 474 635 | zsde@seznam.cz
Aktuality | Kontakt

„Cestou důvěry ke kvalitnímu vzdělávání a rozvoji osobnosti žáka.“

Pojďte se k nám podívat

Virtuální prohlídka naší školy, kde si můžete prohlédnout jednotlivé třídy a prostory jak základní tak mateřské školy, školní zahradu, tělocvičnu i jídelnu.


Byl dokončen projekt s názvem „Přírodní zahrada ZŠ a MŠ Dětenice“, jehož cílem byla přeměna stávajících venkovních prostor mateřské školky tak, aby sloužily k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě, podporovaly u dětí pravidelný pobyt s přírodním prostředím a zdravý kontakt s rizikem...více... Hlavním cílem revitalizace bylo vytvořit zahradu pro environmentální vzdělávání a zlepšit podmínky pro pravidelný pobyt dětí v přírodním prostředí. Kromě pobytu venku se děti učí i lépe pracovat s rizikem pohybu v terénu, svou obratnost si mohou procvičovat na průlezkách i na napnutém laně a jsou zde podporovány jejich přirozené schopnosti objevovat a tvořit. K zastřešené venkovní učebně vybudované v minulých letech přibyla pozorovatelna, která slouží ke sledování ptactva a jiných živočichů. Svůj domov zde našel školní králík jménem Adélka. Ve spodní části mají děti možnost relaxace v houpacích sítích a za horkých dní zde ocení mlhoviště. Dále byl pro zpestření dětského vyžití v této části zahrady zabudován prolézací tunel, ve kterém najdou namalovanou Gaiu - bohyni Země i živočichy, kteří bydlí v půdě. Také došlo k obnově pískoviště s přístřeškem a vzniklo dřevěné posezení, které slouží k svačinkám v přírodě a rodičům při akcích pořádaných školou. V různých částech zahrady jsou umístěny poutavé informační tabule s přírodními tématy, např. stopy zvěře, ptactvo, stromy, domácí zvířata, byliny. Novým vzdělávacím prvkem jsou též dřevěné nášlapy se stopami zvířat a u plotu se nám krom ovocných stromů začíná utěšeně rozrůstat i vrbový altánek. Vstupní část zahrady lemují záhony, kde mají děti možnost zapojit se do péče o školní zeleň. Pěstují si zde zeleninu, květiny, jahody i léčivé bylinky a těší se z jejich sklizně. Díky rozmanitosti zahradního areálu si zde všichni mohou najít své vyžití i relaxaci.

Další významnou novinkou je, že se ve školním roce 2022/2023 původně málotřídní škola rozrostla o šestou třídu druhého stupně. Budovu školy bude také čekat rozsáhlá rekonstrukce, která zajistí v dalších letech její postupné rozšíření a tím i kompletní nabídku druhostupňového vzdělávání.

Naše škola je zapojena do programu „Skutečně zdravá škola“, „Ovoce do škol a mléko do škol“.

Ve spolupráci se školní jídelnou realizujeme projekt „Zdravé společné svačiny v ZŠ“

Budeme rádi inspirací pro další školy a dveře jsou u nás veřejnosti otevřené.

Naši sponzoři


Akce je realizována za podpory Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Adresa školy:
Dětenice 81, 507 24
Kontakt:
731 474 635, zsde@seznam.cz